Czy w świetle przepisów o obowiązkowej korekcie kosztów można dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego, który... - OpenLEX

Czy w świetle przepisów o obowiązkowej korekcie kosztów można dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego, który jest spłacany w ratach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2013 r.

PYTANIE

Podatnik zakupił samochód ciężarowy dnia 15 kwietnia 2013 r., na który posiada fakturę z terminem płatności 150 dni. Zapłacono 10.000 zł. przy odbiorze samochodu, następne zapłaty będą dokonywane miesięcznie w formie kompensaty. Przedsiębiorca jest małym podatnikiem, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług transportowych, prowadzi PKPiR i chce skorzystać z pomocy de minimis. Wartość jednorazowych odpisów w okresie 3 lat nie przekroczyła kwoty 205.000 zł.

Czy może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami od stycznia 2013 r.?

Czy należy dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodu o odpisy amortyzacyjne w ww. przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX