Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) wynajmuje pomieszczenia dla innych podmiotów wykonujących usługi zdrowotne, np. gabinet dentystyczny, punkt pobrań laboratoryjnych. Zawarcie umów najmu poprzedzał konkurs ofert. Materiały konkursowe oraz zawarte w ich wyniku umowy najmu nie posiadają żadnych zapisów o możliwości odstąpienia lub zmniejszenia opłat za wynajem. Wprowadzony stan epidemii i podjęte na jego podstawie decyzje o ograniczeniu lub zaprzestaniu udzielania świadczeń w SPZOZ, doprowadził do znacznego ograniczenia możliwości uzyskiwania dochodów z usług udzielanych w wynajmowanych pomieszczeniach lub jak w przypadku punktu pobrań laboratoryjnych pozbawił ich całkowicie, gdyż na podstawie odrębnej umowy pacjenci SPZOZ kierowani są na zlecone badania laboratoryjne do najemcy.

Czy w świetle obowiązujących przepisów dotyczących szczególnych rozwiązań w okresie stanu epidemii koronawirusa, mając na względzie stan faktyczny, za który w żadnym wypadku nie ponosi winy najemca, kierownik SPZOZ ma możliwość okresowego odstąpienia od pobrania opłat za wynajem lub ich zmniejszenia? Czy taka decyzja nie będzie skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych z powodu zaniechania lub rezygnacji z należnych przychodów jednostki sektora finansów publicznych, jaką jest SPZOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?