Czy w świetle prawa można uznać, iż pozwolenie na budowę istniało i wdrożyć procedurę naprawczą, w sytuacji, gdy inwestor... - OpenLEX

Czy w świetle prawa można uznać, iż pozwolenie na budowę istniało i wdrożyć procedurę naprawczą, w sytuacji, gdy inwestor posiada zatwierdzony plan realizacyjny na budowę budynku mieszkalnego z 1994 r., a brak jest decyzji i dziennika budowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada zatwierdzony plan realizacyjny na budowę budynku mieszkalnego z 1994 r. Nadzór budowlany posiada oświadczenia samego inwestora oraz kierownika budowy, iż pozwolenie na budowę zostało wydane, natomiast brak jest samej decyzji oraz dziennika budowy. Zachował się tylko projekt budowlany.

Czy w świetle prawa można uznać, iż pozwolenie na budowę istniało i wdrożyć procedurę naprawczą z art. 50-51 pr. bud., dotyczącą istotnego odstępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX