Czy w świetle obowiązujących przepisów, po odwieszeniu i dalszym prowadzeniu postępowania przez pewien czas, jest dopuszczalne jego ponowne zawieszenie na kolejny maksymalny okres?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o analizę prawnych aspektów zawieszenia i ponownego zawieszenia postępowania administracyjnego w kontekście regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z moim zrozumieniem istnieje możliwość zawieszenia postępowania na okres do 3 lat.

Czy w świetle obowiązujących przepisów, po odwieszeniu i dalszym prowadzeniu postępowania przez pewien czas, jest dopuszczalne jego ponowne zawieszenie na kolejny maksymalny okres?

Szczególnie interesuje mnie, jak te kwestie są regulowane w przypadku spraw związanych z problemami operacyjnymi i czasowymi w kontekście zbierania odpadów oraz dostosowywania się do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX