Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle nowych przepisów o finansowaniu zadań oświatowych gmina może dotować każdego ucznia oddziału przedszkolnego kwotą w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, nie przeprowadzając uprzednio otwartego konkursu ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?