Czy w świetle art. 114 ust. 1 p.o.ś. tereny faktycznie zagospodarowane pod zabudowę lub na cele, o których mowa w art. 113 ust. 2 p.o.ś. mogą być przeznaczane w planach miejscowych na inne cele?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 114 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. tereny faktycznie zagospodarowane pod zabudowę lub na cele, o których mowa w art. 113 ust. 2 p.o.ś. mogą być przeznaczane w planach miejscowych na inne cele (np. teren domu pomocy społecznej pod zabudowę usługową, dla terenu której nie określono w przepisach dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX