Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. Od 1 września 2013 r. pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony W trakcie zatrudnienia od 1 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. do placówki wpłynęły cztery tytuły wykonawcze o zajęciu wynagrodzenia. Do końca sierpnia trzy z nich zostały uregulowane natomiast jedna z nich, która wpłynęła w dniu 23 sierpnia 2013 r. została uregulowana w X/2013 r.

Czy na świadectwie pracy, które wystawiłam w dniu 2 września 2013 r. za ww. okres w ust. 5, gdzie jest mowa o zajęciu wynagrodzenia wpisać wszystkie cztery tytuły wykonawcze czy tylko ten jeden, który nie został uregulowany?

Czy wysokość potrąconych kwot to te, które zostały uregulowane i należy je wpisać, czy wpisać tę kwotę z ostatniego tytułu, która nie została uregulowana?

Czy oznaczenie komornika i numer sprawy to numer tytułu wykonawczego i numer sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację