Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać zaległości z tytułu podatku od nieruchomości upadłej spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości netto należy wykazać kwotę zaległości z tytułu podatku od nieruchomości upadłej spółki, której postępowanie upadłościowe zostało zakończone prawomocnym postanowieniem sądu, a zaległość nie została wyegzekwowana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX