Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W połowie marca osoba bezdomna zwróciła się do nas o umorzenie jej należności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych za m-ce listopad, grudzień 2019 r. W schronisku tym ta osoba już nie przebywa, a jako adres aktualnego pobytu podała lokum w innej gminie.

Z tego względu zwróciliśmy się do odpowiedniego OPS o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Zanim udało się go przeprowadzić wnioskujący (na początku kwietnia) wystąpił o skierowanie go do kolejnego schroniska, gdyż pod adresem dotychczasowego przebywania jego pobyt nie jest już możliwy. Jako adres korespondencyjny podał schronisko, do którego chciałby dostać skierowanie. Jednak w rozmowie z kierownictwem tegoż schroniska ustalono, że nie ma żadnych szans na przyjęcie naszego klienta, a jego aktualne miejsce pobytu nie jest znane.

Jaka jest prawidłowa ścieżka postępowania w tym przypadku?

Czy odnośnie wniosku o umorzenie należności możemy sprawę uznać za szczególnie skomplikowaną i zastosować 2-miesięczny okres na wydanie stosownej decyzji?

Co po upływie tego czasu?

Co w przypadku, gdy nie uda się po tym czasie ustalić faktycznego miejsca pobytu bezdomnego?

Na jaki adres kierować wszelkie pisma do niego?

Czy odnośnie wniosku o skierowanie do schroniska możemy zawiesić postępowanie do czasu ustalenia faktycznego pobytu wnioskodawcy?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?