Czy w sprawie SZO na matkę należy odjąć dwie wysokości składek (z renty oraz dodatkowego świadczenia "13") czy tylko składkę z renty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 13 lipca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r.

PYTANIE

Syn ubiega się o specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę.

Do wniosku dołączył zaświadczenie matki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek zdrowotnych z renty rodzinnej za rok 2019 z podziałem na miesiące. W zaświadczeniu zawarta jest informacja, iż w miesiącu maju 2019 r. zostało wypłacone dodatkowe świadczenie "13" i w związku z tym istnieją dwie kwoty składek zdrowotnych za miesiąc maj, jedna z renty, druga z dodatkowego świadczenia "13".

Czy należy odjąć dwie wysokości składek czy tylko składkę z renty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX