Czy w sprawach o świadczenia rodzinne wymagać aktów urodzeń dzieci, bowiem ich ojcostwo nie jest wpisywane do bazy Pesel? - OpenLEX

Czy w sprawach o świadczenia rodzinne wymagać aktów urodzeń dzieci, bowiem ich ojcostwo nie jest wpisywane do bazy Pesel?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym).

Ukrainka składa wniosek na dwoje dzieci. Nie posiada aktów urodzenia dzieci, dodatkowo młodsze urodziło się 24 lutego 2022 r. jeszcze w Ukrainie, kilkanaście dni przez przyjazdem do Polski - akt urodzenia na to dziecko w ogóle nie był jeszcze wystawiany wg oświadczenia tej osoby. Ubiegająca się pozostaje w związku nieformalnym z ojcem dzieci (który pozostał w Ukrainie).

Problem dotyczy kwestii, czy osobie można przyznać świadczenia rodzinne - czy też wymagane jest, aby akty urodzeń dzieci były mimo wszystko przedłożone (choć jest to fizycznie niemożliwe)?

W danych PESEL brak oczywiście informacji na temat ojcostwa dzieci - a więc oświadczenie osoby o pozostaniu ojca dzieci w Ukrainie nie będzie mogło być zweryfikowane (nie będzie można porównać danych). W peselu młodszego dziecka ma znaleźć się informacja, że wnioskodawczyni jest matką dziecka, co będzie ustalone na podstawie zaświadczenia o urodzeniu dziecka, które ta osoba posiada.

Czy w tej sytuacji, wystarczające będzie oświadczenie osoby, opisujące sytuację, powody braku dokumentów, itp.?

Czy w sprawach o świadczenia rodzinne wymagać aktów urodzeń dzieci, bowiem ich ojcostwo nie jest wpisywane do bazy Pesel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX