Czy w spółce, w której sąd orzekł, iż spółka mimo ciążącego na niej obowiązku nie wypłaciła dywidendy jest zobowiązana złożyć formularz PIT-8C do Urzędu Skarbowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Spółka wyrokiem sądu została zmuszona do wypłaty zaległej dywidendy wspólnikowi wraz z kosztami sądowymi i odsetkami ustawowymi - nie pobierając zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy, kosztów sądowych i odsetek.

Czy w związku z tym zobowiązana jest złożyć formularz PIT-8C do Urzędu Skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access