Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia, iż termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od podpisania umowy. Jednocześnie jednym z kryteriów oceny ofert jest termin wykonania zamówienia, odpowiednio punktowany, polegający na skróceniu terminu wykonania zamówienia określonego w SIWZ. Termin wykonania zamówienia, każdy z Wykonawców musi podać w formularzu ofertowym.

Czy zamawiający może wprowadzić zapis, że niewskazanie terminu wykonania w formularzu ofertowym, spowoduje, iż zamawiający uzna, iż terminem wykonania będzie 14 dni od podpisania umowy i zamawiający dokona poprawki w ofercie na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p?

Czy będzie to zgodne z p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?