Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy wprowadza nowy wzór rejestru wydanych orzeczeń jako załącznik nr 4. Jednocześnie rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów określa zawartość rejestru, który w sposób znaczny różni się od podanego wzoru nr 4 są zbierane inne dane. Rozporządzenie to nie zostało zmienione.

Jak w tym wypadku postąpić?

Ponadto rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy wprowadza nowy wzór orzeczeń jako załącznik nr 1. W treści dokumentu znalazło się następująca informacja: "Orzeczenie lekarskie Nr.../rok". Jednocześnie nigdzie w przepisach nie ma wspomnianego obowiązku prowadzenia numeracji i rejestracji orzeczeń lekarskich. Nie spełnia tej roli rejestr wydanych orzeczeń, gdyż służy on wyłącznie potwierdzeniu odebrania orzeczenia przez pracownika (które może być wydane w różnych terminach od wypisania przez lekarza) i nie jest tożsamy z numeracją wydanego orzeczenia. W programach komputerowych nadawane są różne liczby, w rozliczeniu np. miesięcznym w zależności od rodzaju badania (wstępne okresowe, kontrolne, pracownicze, uczniowskie itp.).

Jaki nr powinien być tam wpisany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?