Czy w rejestrze czynności przetwarzania należałoby ująć czynność przetwarzania danych osobowych dot. wypełnienia obowiązku prawnego, związaną z realizacją obowiązków FACTA?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank spółdzielczy spełnił warunki, które spowodowały, że zaczął podlegać przepisom FACTA oraz jest zobowiązany do spełniania wymogów określonych w Umowie z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Czy w związku z tym w rejestrze czynności przetwarzania należałoby ująć czynność przetwarzania danych osobowych dot. wypełnienia obowiązku prawnego (realizacja obowiązków FACTA) oraz przeprowadzić analizę ryzyka czy można uznać, że proces podlega wyłączeniu z obowiązku przeprowadzenia DPIA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX