Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odchodzącym ze spółdzielni członkom wypłacamy zwrot wkładów nadobowiązkowych (tworzonych w latach 2008 i 2010 z podziału dochodu, w różnych kwotach zależnych od wypracowanych dniówek obrachunkowych - w momencie tworzenia wkładów odprowadzony został PIT-11 wg. wskaźnika struktury przychodów z produkcji rolniczej do pozarolniczej). Powyższe wkłady nadobowiązkowe mają dodatkowe odniesienie - są przeliczane na kwitnale żyta. W momencie wypłaty wkładów sprawdzamy, czy cena żyta nie jest wyższa od ceny naliczonej w momencie tworzenia, jeżeli tak jest to od wartości urealnienia wkładów naliczamy PIT.

Czy powinniśmy rozliczyć powyższe u odchodzącego członka w PIT-8AR czy PIT-11 i w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?