Czy w razie wniesienia sprzeciwu od skorygowanej przez gminę deklaracji należy określić w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wprowadzeniem stawki ryczałtowej na nieruchomościach wykorzystywanych jedynie przez część roku do Państwa X wysłano informację o konieczności złożenia nowej deklaracji. Państwo X odesłali deklarację, ale z błędnie określoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym do Państwa X wysłano pismo z załączoną uwierzytelnioną kopią deklaracji, w której dokonano korekty opłaty. W piśmie poinformowano, że w ciągu 14 dni od otrzymania korekty Państwo X mają prawo zgłosić sprzeciw, który anuluje korektę. Państwo X wnieśli sprzeciw.

Czy w związku z powyższym należy wszcząć postępowanie i określić w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX