Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w razie śmierci jednej ze stron postępowania (stronami było małżeństwo) postępowanie w części dot. zmarłego powinno się zawiesić, a w stosunku do drugiej osoby wydać decyzję?

Na małżeństwo X została wydana decyzja ustalająca opłatę adiacencką. W ustalonym terminie opłata nie została wniesiona. Małżeństwo X wniosło wniosek o udzielenie ulgi w jej spłacie. Podczas prowadzenia postępowania o udzielenie ulgi w spłacie opłaty adiacenckiej jedna ze stron postępowania (małżonek) zmarła.

Co w takiej sytuacji powinno się zrobić?

Należy wydać decyzję o przyznaniu ulgi dla jednej ze stron (małżonki), a w stosunku do strony zmarłej zawiesić postępowanie?

Po zmarłym nie jest przeprowadzone postępowanie spadkowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?