Czy w ramach tarczy antykryzysowej firma może wystąpić do PUP o dofinansowanie do wynagrodzenia tylko dla jednego z trzech zatrudnionych na umowę o pracę pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach tarczy antykryzysowej firma może wystąpić do PUP o dofinansowanie do wynagrodzenia tylko dla jednego z trzech zatrudnionych na umowę o pracę pracowników?

Firma zatrudnia 3 pracowników na umowę o pracę. W tym jednemu kończy się 30 kwietnia 2020 r. zawarta na czas określony umowa o pracę i z tą osobą nie będzie podpisywana kolejna umowa o pracę. Drugi pracownik korzysta z zasiłku opiekuńczego na dziecko poniżej 8 roku życia i pracodawca nie wypłaca mu w związku z tym wynagrodzenia. W związku z tym pracodawca chciałby wystąpić z wnioskiem dotyczącym dofinansowania przez 3 miesiące jednego stanowiska pracy.

Czy takie dofinansowanie zostanie przyznane, jeśli pracodawca spełni pozostałe wymagane kryteria?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX