Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek na stypendium szkolne i przedłożyła do rozliczenia zaświadczenie ze szkoły o pobycie dziecka na wycieczce szkolnej. Na zaświadczeniu widnieje koszt wycieczki częściowo w walucie polskiej i częściowo w walucie obcej, czyli w koronach czeskich.

Jak rozliczyć takie zaświadczenie?

Czy można pokryć w ramach stypendium szkolnego koszty zakupu podręczników szkolnych klasy II gimnazjum dla ucznia obecnej III klasy gimnazjum?

Uczeń otrzymał je darmowo w ubiegłym roku szkolnym, a obecnie zobowiązany został do odkupienia ich z powodu zniszczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?