Czy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" opiekę nad dzieckiem mogła sprawować jego babcia, która nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozdz. VI ust. 7 pkt 12) Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 kosztami niekwalifikowanymi zadania są: opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem programu, przy czym na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Czy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w jego miejscu zamieszkania mogła sprawować jego babcia, która nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX