Czy w ramach postępowania przed organem II instancji istnieje możliwość ugody, ustalając wartość odszkodowania w kwocie wyższej niż wynikająca z decyzji organu I instancji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach postępowania przed organem II instancji (wojewoda), po wydanej decyzji ustalającej odszkodowanie z art. 128 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n. oraz po złożonym odwołaniu przez stronę postępowania, istnieje możliwość realizacji ugody administracyjnej ustalając wartość odszkodowania w kwocie wyższej niż ta wynikająca z decyzji organu I instancji oraz operatu w ramach postępowania przed organem I instancji?

Czy organ II instancji może w ramach postępowania reformatoryjnego zatwierdzić taką ugodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX