Czy w ramach postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych można żądać od wnioskodawcy, aby przedłożył / potwierdził zgłoszenie do RDOŚ wynikające z art. 118 ust. 1 pkt 4 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- odbudowę i przebudowę odcinków rowów przydrożnych wraz z wykonaniem przepustów na tych rowach można żądać od wnioskodawcy, aby przedłożył / potwierdził zgłoszenie do RDOŚ wynikające z art. 118 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p.?

Inwestycja znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu oraz przecina obszar Natury 2000.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX