Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W ramach zadania inwestycyjnego jako podwykonawca realizujemy roboty instalacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażami podziemnymi i lokalami usługowymi. Roboty instalacyjne wykonujemy podzlecając dalszym podwykonawcom. W dużej mierze zlecenia naszym podwykonawcom dotyczą instalacji sanitarnych, wentylacyjnych całego budynku ale zdarza się, że podwykonawca wykonuje tylko np. instalacje kanalizacji pod posadzkowej na obiekcie, która zlokalizowana jest w garażu ale służy wszystkim mieszkańcom.

Jaką stawkę VAT mam zastosować do naliczenia VAT naliczonego i należnego, czy preferencyjną 8% czy też podstawową 23%?

2. W ramach zadania inwestycyjnego jako podwykonawca realizujemy prace tynkarskie i wylew karskie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażami podziemnymi i lokalami usługowymi. Wynegocjowane wynagrodzenie to stawka za m2, w związku z czym dokonywany jest dokładny obmiar położonego tynku czy wylewek co jednoznacznie można określić ile m2 tynku czy wylewki dotyczy mieszkań, ile klatek schodowych, a ile garażu?

Jaką stawkę powinnam w takiej sytuacji zastosować, czy w ramach całego zadania preferencyjną 8% czy też do klatek schodowych, garażu i lokali usługowych podstawową 23%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?