Nowość Czy w przypadku zmiany źródła ciepła wnioskodawcy przysługuje refundacja podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dodatek gazowy a zmiana źródła ciepła. Klientka złożyła wniosek o refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Wpisu do CEEB dokonała 06.02.2023 r. ze względu na zmianę źródła ciepła.

Czy możemy przyznać refundację VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX