Czy w przypadku zatrudnienia obywatelki Ukrainy skierowanej do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy można skorzystać ze zwolnień od składek na FP i FGŚP przez 12 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniliśmy pracownicę (Ukrainkę) skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy - pełen etat - stworzenie stanowiska pracy. W/w pracownica w dniu zawarcia umowy o pracę nie miała ukończonego 30-roku życia.

Czy za zatrudnioną Ukrainkę przysługuje pracodawcy zwolnienie z opłacania składki na FP i FGŚP przez okres 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX