Czy w przypadku zaprzestania wprowadzania paneli w 2022 roku oraz rozpoczęcia wprowadzania innego sprzętu z grupy 4 opłatę produktową oblicza się wyłącznie do mas paneli fotowoltaicznych wprowadzonych w latach 2019-2021?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak prawidłowo należy wyliczyć należną opłatę produktową z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania dla grupy 4 za 2022 rok?

W 2019 wprowadzono w ramach grupy 4: 20 ton sprzętu oraz 10 ton paneli fotowoltaicznych (zaliczanych do grupy 4), w 2020 wprowadzono w ramach grupy 4: 10 ton sprzętu oraz 5 ton paneli fotowoltaicznych (zaliczanych do grupy 4), w 2021 wprowadzono w ramach grupy 4: 60 ton sprzętu oraz 10 ton paneli fotowoltaicznych (zaliczanych do grupy 4), w 2022 wprowadzono w ramach grupy 4: 30 ton sprzętu oraz 15 ton paneli fotowoltaicznych (zaliczanych do grupy 4).

Ile wynosi opłata dla obu podgrup?

Czy zwolnienie kwotowe (do 50 zł) należy liczyć w ramach grupy 4 czy rozłącznie dla podgrup wprowadzonego sprzętu?

Czy w przypadku braku wprowadzenia paneli fotowoltaicznych w 2022 roku opłatę produktową oblicza się w stosunku do średniorocznej masy wprowadzonego sprzętu grupy 4 oraz do mas paneli fotowoltaicznych wprowadzonych w latach 2019-2021?

Czy w przypadku zaprzestania wprowadzania paneli fotowoltaicznych w 2022 roku oraz rozpoczęcia wprowadzania innego sprzętu z grupy 4 opłatę produktową oblicza się wyłącznie do mas paneli fotowoltaicznych wprowadzonych w latach 2019-2021?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX