Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z zaległością podatkową zajęto 1/3 udziału w nieruchomości będącej własnością podatnika. Na podstawie dobrowolnego porozumienia pomiędzy kupującym, dłużnikiem podatkowym, a organem egzekucyjnym za środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości miały zostać spłacone zobowiązania podatkowe, a w zamian miała być zwolniona hipoteka nieruchomości. Organ egzekucji administracyjnej otrzymał kwotę pieniędzy jaką uzyskano z tytułu 1/3 udziału sprzedaży nieruchomości. Urząd skarbowy zwolnił hipotekę nieruchomości. Otrzymane środki zaliczył na całość zobowiązania podatkowego powstałego po zobowiązaniu które było zabezpieczone hipoteką. Pozostałe środki przeznaczył na częściowa zapłatę odsetek od należności zaległej dotyczącej hipoteki. W tym zakresie organ egzekucyjny nie wydal postawienia ani też innego rozstrzygnięcia.

Czy zobowiązany może dochodzić swoich praw i zażądać powtórnie rozliczenia wpłaty? Czy istnieją możliwość dochodzenia na podstawie procedury administracyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?