Czy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika pracodawca może skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest zatrudniona w zakładzie od 10 grudnia 2004 r. na czas nieokreślony. Pracodawca chce wręczyć pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy z przyczyn organizacyjnych zakładu na koniec listopada 2016 r. Pracownicę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Czy okres wypowiedzenia można skrócić do jednego miesiąca i wypłacić na koniec grudnia wynagrodzenie za miesiąc styczeń i luty 2017 r.?

Czy jeżeli pracodawca zastosuje skrócony okres wypowiedzenia, to świadectwo pracy należy wydać 31 grudnia 2016 r., a jaką datę zatrudnienia należy podać w pkt 1 świadectwa pracy dotyczącego okresu zatrudnienia?

Czy należy wpisać, że pracownica była zatrudniona od 10 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2016 r. i w pkt 4 ppkt 6 świadectwa należy podać okres zastosowanego skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, czyli 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.?

Czy należy wliczyć skrócony okres wypowiedzenia i świadectwo pracy wydać 31 grudnia 2016 r., ale w pkt 1 wpisać okres zatrudnienia od 10 grudnia 2004 r. do 28 lutego 2017 r.?

Jaką podstawę prawną należy wpisać w pkt 3 świadectwa pracy, jeżeli są to przyczyny nie dotyczące pracowników i pracownikowi za likwidację stanowiska zostanie wypłacona 3-miesięczna odprawa?

Czy w świadectwie pracy umieszcza się informację o wypłaconej odprawie w związku z likwidacją stanowiska pracy?

Jeżeli tak, to w którym punkcie świadectwa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access