Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Machulak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezydent miasta wypowiedział umowę o pracę dyrektorowi SP ZOZ-u (6-miesięczny okres wypowiedzenia), i zobowiązał go do wykorzystania zaległego urlopu i jednocześnie zwolnił z obowiązku świadczenia pracy. W dniu rozpoczęcia urlopu przez dyrektora, który dostał wypowiedzenie umowy o pracę, prezydent w drodze zarządzenia prezydenta powierzył osobie spoza SP ZOZ-u obowiązki dyrektora tegoż SP ZOZ-u i zatrudnił na podstawie umowy o pracę na okres od dnia xx.xx (data rozpoczęcia urlopu przez dotychczasowego dyrektora SP ZOZ-u, któremu wypowiedziano umowę o pracę) do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora i rozpoczęcia pracy przez nowego dyrektora.

Czy powyższa procedura jest zgodna z przepisami prawa?

Czy osoba ta, która aktualnie pełni obowiązki dyrektora SP ZOZ-u ma prawo odmówić kierownikowi kadr SP ZOZ-u przyniesienia dokumentów pozwalających na prowadzenie akt osobowych i spraw pracowniczych p.o. dyrektora?

Dyrektor twierdzi, iż jego dokumenty kadrowe prowadzi urząd miasta i jest to wystarczające.

Tymczasem niezależnie od oceny prawidłowości czynności prawnej dokonanej przez prezydenta, czy pracodawcą dla dyrektora jest SP ZOZ i to on powinien prowadzić kwestie kadrowe (bhp, badania lekarskie, itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację