Czy w przypadku wykonywania kontraktu menedżerskiego przez spółkę jawną przychód wspólników jest przychodem z działalności gospodarczej, czy też przychodem z działalności wykonywanej osobiście?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2017 r.

PYTANIE

Zawarcie kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej. Spółka jawna świadczy usługi zarządcze sklasyfikowane w PKD 70.22.Z. Czynnościami związanymi z zarządzaniem są usługi menedżerskie. Spółka jawna deleguje do tej czynności jednego ze wspólników.

Czy przychody otrzymywane przez spółkę jawną z tytułu świadczenia usługi zarządzania (menedżerskie) nie będą efektem czynności wykonywanych wyłącznie przez jednego wspólnika, ale będą również rezultatem działalności pozostałego wspólnika spółki jawnej?

Stroną kontraktu jest menedżer - konkretna osoba.

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia usługi zarządczej na podstawie zawartej umowy stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który może być opodatkowany stawką liniową, czy są to przychody z działalności wykonywanej osobiście wg art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.?

Czy przychody wspólnika (wykonującego usługi menedżerskie) z udziału w spółce są przychodami z działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access