Czy w przypadku użycia kompaktora i wstępnego rozdrobnienia/kompaktowania odpadów i przekazania ich w kodzie, w którym zostały... - OpenLEX

Czy w przypadku użycia kompaktora i wstępnego rozdrobnienia/kompaktowania odpadów i przekazania ich w kodzie, w którym zostały przyjęte, możemy mówić o zbieraniu odpadów, czy jest to już przetwarzanie w procesie R12?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. W ramach zbierania przyjmowane są odpady, których gęstość utrudnia transport do kolejnego odbiorcy posiadającego stosowne zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Czy w przypadku użycia kompaktora i wstępnego rozdrobnienia/kompaktowania odpadów i przekazania ich w kodzie, w którym zostały przyjęte, możemy mówić o zbieraniu odpadów, czy jest to już przetwarzanie w procesie R12?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX