Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2014 r.

PYTANIE

Szpital jako zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły dwie oferty, przy czym obie przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający uznał jednak, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert zamawiający odrzucił jedną ofertę z powodu nieprzedłożenia wymaganych referencji i wybrał drugą ofertę (minimalnie droższą). Wykonawca odrzucony złożył odwołanie, domagając się przywrócenia go do postępowania i powtórzenia czynności wyboru ofert.

Czy w przypadku uwzględnienia odwołania przez zamawiającego może on jeszcze następnie (w ramach ponownej oceny ofert) unieważnić postępowanie (z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?