Czy w przypadku umów cywilnoprawnych, które są odnawiane np. co 3 miesiące (kilka umów następujących po sobie) konieczne jest nadanie upoważnień do każdej kolejnej umowy oddzielnie, czy wystarczające jest nadanie jednego upoważnienia dla całości współpracy obejmującej wszystkie umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot leczniczy zatrudnia personel na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, B2B. Każdemu pracownikowi wydawane jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Czy w przypadku umów cywilnoprawnych, które są odnawiane np. co 3 miesiące (kilka umów następujących po sobie) konieczne jest nadanie upoważnień do każdej kolejnej umowy oddzielnie, czy wystarczające jest nadanie jednego upoważnienia dla całości współpracy obejmującej wszystkie umowy?

Jak powinna brzmieć treść takiego upoważnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX