Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie.

Proces nadruku podlega obowiązkowi dotrzymania standardów emisyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860) załącznik 10 tabela 1 pkt 4 – fleksografia). W celu utrzymania standardów LZO stosowane są dopalacze termiczne i katalityczne.

Czy w przypadku stosowania urządzeń ograniczających LZO (instalacja RTO) wnioskodawca podlega obowiązkowi ciągłych/okresowych pomiarów emisji do powietrza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30.10.2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody (Dz.U. z 2019 r. poz. 2286)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?