Czy w przypadku śmierci świadczeniobiorcy należy umorzyć zaległe opłaty za usługi opiekuńcze? - OpenLEX

Czy w przypadku śmierci świadczeniobiorcy należy umorzyć zaległe opłaty za usługi opiekuńcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba miała przyznane decyzją administracyjną usługi opiekuńcze. W dniu 15 kwietnia 2016 r. nastąpił jej zgon. Osoba posiadała zaległości w opłatach za usługi opiekuńcze w kwocie 1300,00 zł. Gmina posiada uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności, ale tylko o charakterze cywilnoprawnym i nie ma uchwały o umarzaniu należności o charakterze administracyjno-prawnym.

W jaki sposób umorzyć kwotę zaległości z tytułu opłat za usługi opiekuńcze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX