Czy w przypadku śmierci kredytobiorcy umowa o kredyt na działalność gospodarczą wygasa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa o kredyt została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Kredyt spłacany był w ratach. W trakcie okresu kredytowania kredytobiorca zmarł. Postanowieniem sądu zostali ustaleni spadkobiercy po zmarłym kredytobiorcy. Od daty śmierci raty kredytu i odsetki nie były spłacane.

Czy w przypadku śmierci kredytobiorcy umowa o kredyt wygasa, z obowiązkiem spadkobierców do zapłaty zadłużenia według stanu z dnia śmierci, czy też zgodnie z regułami kodeksu cywilnego wszelkie prawa i obowiązki z umowy o kredyt przechodzą na spadkobierców, a zatem i płatność rat kredytu i odsetek zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat?

W umowie o kredyt brak jest zapisu, że umowa o kredyt wygasa czy też ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Czy po śmierci kredytobiorcy bank może naliczać w dalszym ciągu odsetki umowne kapitałowe i odsetki karne za brak zapłaty rat kredytu w ustalonych terminach? Czy z powodu zaległości bank jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o kredyt spadkobiercom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX