Czy w przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony z upływem czasu, na jaki została zawarta, pracodawca ma obowiązek wskazywania pisemnego uzasadnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikowi w dniu 30 kwietnia rozwiązuje się umowa o pracę na podstawie art. 30 § 1 pkt 4 k.p. (z upływem czasu, na który była zawarta).

Czy pracownikowi należy wręczyć pisemne uzasadnienie ws. braku kontynuacji umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX