Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany, rozszerzenia katalogu form składania wadium, poprzez zmianę ogłoszenia, konieczne jest wydłużenie terminu składania ofert?

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane poniżej progów unijnych opublikowano w BZP 31.01.2019 r. Termin składania ofert wyznaczono na 18.02.2019 r. W niniejszym ogłoszeniu wskazano, iż jedyną, dopuszczalną formą składania wadium była forma pieniężna. Dnia 13.02.2019 r., w wyniku zapytań do treści SIWZ, zamawiający nie wyraził zgody na wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna. W wyniku kolejnych zapytań do treści SIWZ, 14.02.2019 r., dokonano zmiany ogłoszenia w omawianym zakresie, dopuszczając inne formy, zgodnie z art. 45 ust. 6 p.z.p.

Mając na uwadze powyższe, czy w niniejszym przypadku zamawiający był zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia?

Jeśli tak, to o ile?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?