Czy w przypadku rachunków terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennym oprocentowaniu bank ma obowiązek poinformowania klienta o zmianie oprocentowania na trwałym nośniku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku rachunków terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennym oprocentowaniu, które nie mają charakteru rachunków płatniczych, bank ma prawny obowiązek poinformowania klienta o zmianie oprocentowania na trwałym nośniku? Czy poinformowanie go w inny sposób, np. poprzez wywieszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w placówce banku będzie prawnie skuteczne?

Bank do maja 2010 roku zawierał umowy terminowych lokat oszczędnościowych do których wydawał imienną książeczkę oszczędnościową. W umowach tych bank zastrzegał, że wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach banku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX