Czy w przypadku przetargu powyżej progów unijnych, wykonawca może przedłożyć pełnomocnictwo, które zostało udzielone w formie... - OpenLEX

Czy w przypadku przetargu powyżej progów unijnych, wykonawca może przedłożyć pełnomocnictwo, które zostało udzielone w formie papierowej i potwierdzone przez notariusza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić zamawiający, gdy w przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych (prowadzony w formie wyłącznie elektronicznej) wykonawca przedłożył grupę kapitałową podpisaną przez pełnomocnika?

Do oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej dołączył pełnomocnictwo, które zostało udzielone w formie papierowej i potwierdzone przez notariusza (wpis notariusza: poświadczam dosłowną zgodność tej kopii z okazanym dokumentem).

Czy należy uznać dokument za prawidłowo złożony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX