Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zaświadczenia dla nowych właścicieli wydaje się na podstawie przepisów art. 11 ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w. Ust. 3 tego artykułu wskazuje warunki w przypadku wyodrębnienia własności lokalu po 1.01.2019 r. Wątpliwości budzi ostatnie zdanie tego przepisu, które mówi, że przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Brak jest odniesienia do ust. 1a mówiącego o nabyciu przez przedsiębiorcę.

Czy zatem w przypadku lokali, których nowym właścicielem jest przedsiębiorca, należy stosować od razu pomoc de minimis i 20 lat wnoszenia opłat (wydać zaświadczenie), czy też można przyjąć oświadczenie zgodnie z art. 7 ust. 6a u.p.p.u.w., czy też stosować w ciemno 99 lat i bez pomocy de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?