Czy w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia samowolnego gruntów rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz zmiany w tym czasie użytku gruntowego z ŁV na dr (droga), postępowanie w sprawie wyłączenia należy umorzyć?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia samowolnego gruntów rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz zmiany w tym czasie użytku gruntowego z ŁV na dr (droga), postępowanie w sprawie wyłączenia należy umorzyć?

Starosta prowadzi postępowanie w sprawie wyłączenia samowolnego gruntów rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Grunt organiczny występuje pod działką, która została wydzielona jako dojazd do podzielonych działek. Działka została utwardzona gruzem, w międzyczasie został zmieniony użytek gruntowy działki z ŁV na dr (droga). Przytoczona droga prowadzi obecnie do gruntów rolnych, ponadto na jednej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Czy w tym przypadku postępowanie należy umorzyć, czy należy uznać, że grunt pod ww. drogą stanowi grunt rolny pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i prowadzić postępowanie na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX