Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2016 r.

PYTANIE

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Czy w przypadku procedury odwróconej zamawiający powinien zbadać ofertę wykonawcy uplasowanego na drugim miejscu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?