Czy w przypadku ponownej procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu udział społeczeństwa wynosi 21 czy 30 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie zostało wszczęte w listopadzie 2016 r. W 2017 r. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało do ponownego rozpoznania. W marcu 2018 r. zostało wydane obwieszczenie o ponownym rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Czy w takim przypadku udział społeczeństwa wynosi 21 dni czy 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX