Czy w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych zamieszkujących w lokalach należących do spółdzielni spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo przekazać informacje do ośrodka pomocy społecznej, aby objąć opieką te osoby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lokatorzy zamieszkujący w lokalach należących do spółdzielni mieszkaniowej zgłaszają do spółdzielni problemy z innymi lokatorami (sąsiadami), przykładowo: 1) lokator jest chory, niepełnosprawny lub niedołężny, spółdzielnia powinna mu zorganizować opiekę, bo potrzebuje takiej pomocy, 2) lokator jest chory, niepełnosprawny lub niedołężny i może spowodować zagrożenie, np. powodując wybuch gazu przy nieudolnej obsłudze kuchni gazowej, 3) lokator jest alkoholikiem, wywołuje awantury, jest agresywny i stwarza zagrożenie dla innych lokatorów, 4) lokatorka prowadzi prawdopodobnie agencję towarzyską, przychodzi do niej wielu panów, często pijanych i agresywnych, którzy wywołują awantury i stwarzają zagrożenie dla innych lokatorów. We wszystkich powyższych przypadkach spółdzielnia pozyskuje dane osobowe innych lokatorów, w tym tzw. dane wrażliwe (o stanie zdrowia, o życiu seksualnym, o naruszeniu prawa), nie od osób, których dane dotyczą.

Czy ww. sytuacjach spółdzielnia ma prawo przetwarzać te dane? Czy w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych ma prawo przekazać informacje do ośrodka pomocy społecznej, aby objąć opieką te osoby, bez pytania o ich zgodę? Czy ma prawo zgłosić na Policję incydenty wywoływane przez agresywnych lokatorów? Jak wygląda kwestia obowiązku informacyjnego: czy spółdzielnia powinna przekazać osobie, o której otrzymała informacje, o zakresie tych informacji oraz o źródle ich pochodzenia (czyli wskazaniu kto przekazał te informacje)? Takie postępowanie może bowiem stwarzać zagrożenie dla osób informujących, ze względu na możliwość odwetu przez agresywnych mieszkańców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX