Czy w przypadku niskiego naboru do poszczególnych typów szkół przedmioty podstawowe, rozszerzone i uzupełniające będą mogły być... - OpenLEX

Czy w przypadku niskiego naboru do poszczególnych typów szkół przedmioty podstawowe, rozszerzone i uzupełniające będą mogły być prowadzone wspólnie dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy liceum ogólnokształcące dla młodzieży oraz technikum dla młodzieży.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych kształcenie ogólne w technikum będzie realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Oznacza to, że przedmioty w zakresie podstawowym (z wyłączeniem wychowania fizycznego oraz języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym), w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające będą realizowane w takim samym minimalnym wymiarze godzinowym.

Czy w przypadku niskiego naboru do poszczególnych typów szkół przedmioty podstawowe, rozszerzone i uzupełniające będą mogły być prowadzone wspólnie dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?