Czy w przypadku niezagospodarowania odpadu, zagospodarowania w sposób niezgodny z przepisami, lub wytworzenia produktu... - OpenLEX

Czy w przypadku niezagospodarowania odpadu, zagospodarowania w sposób niezgodny z przepisami, lub wytworzenia produktu budzącego zastrzeżenia, firma przekazująca odpad ponosi odpowiedzialność za odpad/powstały produkt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wytwarza odpad niebezpieczny, który na podstawie zawartej umowy zostaje przekazany odpłatnie do zagospodarowania drugiej firmie posiadającej zezwolenie na jego przetwarzanie. Odpad zostaje poddany procesom odzysku, w efekcie czego powstaje nowy produkt stosowany m.in. w branży budowniczej.

Czy w przypadku niezagospodarowania odpadu (np. w przypadku zakończenia produkcji, likwidacji bądź upadłości firmy), zagospodarowania odpadu w sposób niezgodny z przepisami, lub wytworzenia produktu budzącego zastrzeżenia, firma przekazująca odpad w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za odpad lub powstały z niego produkt?

W odniesieniu do powyższej sytuacji, czy oprócz art. 27 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., obowiązują odrębne przepisy mogące pociągnąć do odpowiedzialności firmę wytwarzającą i przekazującą odpad?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?