Czy w przypadku małżonków, którzy są zobowiązani solidarnie i nie zapłacili podatku od nieruchomości, organ podatkowy powinien wystawić dwa tytuły wykonawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są solidarnie właściciele nieruchomości - małżonkowie. Nie zapłacili podatku w terminie. Każde z nich (osobną przesyłką) otrzymało upomnienie w trybie ustawy o post. egz. w adm. Upomnienia zostały doręczone, ale podatek nie został zapłacony. Organ chce wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Czy powinien wystawić od razu dwa tytuły wykonawcze - jeden na jednego małżonka i drugi na drugiego małżonka? Czy też najpierw na jednego małżonka i dopiero jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna i post. egz. zostanie umorzone, to powinien wystawić tytuł wykonawczy na drugiego małżonka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX