Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka poniosła wydatki związane z inwestycją wdrożenia kolejnego modułu już wykorzystywanego systemu służącego do działalności operacyjnej. Na podstawie otrzymanych faktur za usługi wdrożenia w okresie 05.2015 r.-04.2017 r. spółka odliczała VAT jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. Zapadła decyzja o ujednoliceniu, uproszczeniu procesów i procedur w całej grupie i wdrożeniu innego systemu komputerowego wykorzystywanego przez inną spółkę w grupie oraz likwidacji i zaprzestaniu używania systemu uprzednio obsługującego te procesy, a co za tym idzie również o zaniechaniu rozpoczętej inwestycji w 10.2017 r.

Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik jest zobowiązany do skorygowania uprzednio odliczonego VAT z tytułu wydatków poniesionych na tą inwestycję w deklaracji za 10.2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?